ناگت 70% گوشت مرغ حدود 14 قطعه پمینا کاله
-
+
مشخصات فنی

ناگت 70% گوشت مرغ حدود 14 قطعه پمينا كاله

رتبه بندی ها ونظر ها
ارسال نظر