سوسیس بلغاری 70% گوشت قرمز بشارت 500 گرمی
-
+
مشخصات فنی

سوسیس ها کیلویی 33000 تومان

سوسیس بلغاری 70% گوشت قرمز بشارت

رتبه بندی ها ونظر ها
ارسال نظر