پنیر پیتزا پروسس روپاس 2 کیلویی

رنگ

اندازه

-
+
مشخصات فنی

وزن: 2000 گرم ارزش غذایی در هر سهم 30 گرم پنیر پروسس انرژی: 83/34 گرم چربی: 5/1 گرم قند: 1/95 گرم نمک: 0/082 گرم اسید های چرب ترانس: 0/042 گرم پروانه ساخت: 12/11579 دارا سیب سلامت

پنیر پیتزا پر چرب روپاس پروسس

رتبه بندی ها ونظر ها
ارسال نظر