محصولات کاتالوگ
محصولات
فروشجو پرک لطف نگین 900 گرم

22000 تومان 28000

فروشگندم فله کیلویی

13000 تومان 15000

فروشروغن کنجد لادن طلایی 250 میل

44000 تومان 45000

فروشبرنج آشی فله کیلویی

53000 تومان 57000

فروششیرینی قندی سئوکال

16500 تومان 19500

فروشجو پاک شده لطف نگین 900 گرم

24500 تومان 30000

فروشنی نبات دو رنگ ماهر

44500 تومان 51000

فروشبسته 5 کیلویی قند خرد شده آذر

127000 تومان 136000

فروشراحت الحلقوم خرمی 600 گرم

31000 تومان 35000

فروشآبلیمو بقاء1/5 لیتری بقا

44000 تومان 49900

فروشلپه فله کیلویی

47500 تومان 53000

فروششیرینی چایی لطف تبریز

18000 تومان 20000

فروشبرنج آشی لطف نگین 900 گرم

64000 تومان 69000

فروشنبات زعفرانی کیلویی

34000 تومان 37000

فروشبرنج هندی هایلی 10 کیلویی

353000 تومان 380000

فروشلپه لطف نگین 900 گرم

54000 تومان 65000

فروشنخود پاک شده گلستان 900 گرمی

54200 تومان 64400

فروشآبلیمو شادبخش 1400 گرمی

26000 تومان 33500

فروشنان باگت ساندویچی 5 عددی

20000 تومان 24000

فروشنبات سفید کیلویی

34000 تومان 37000

فروشآبلیمو بقاء 510 سی سی

24000 تومان 27900

فروشذرت فله کیلویی

35000 تومان 39000

فروشنان تست برکت

14500 تومان 17000

فروشجو فله کیلویی

22000 تومان 25000

فروشنخود فله کیلویی

54000 تومان 63000

فروششکر پنیر نعناعی لطف تبریز

18500 تومان 21000

فروشروغن کنجد لادن 500 میل

85900 تومان 87500

فروشلوبیا سفید لطف نگین 800 گرم

38000 تومان 42000

فروشبسته شیرینی نخودچی 250 گرم

15000 تومان 18000

فروشسویا فله کیلویی

31000 تومان 35000

فروشعدس لطف نگین 900 گرم

56000 تومان 70000

فروششکر سفید کیلویی

21500 تومان 24000

فروششکر پنیر لطف تبریز

15500 تومان 17000

فروشنبات زعفرانی ماهر 24 عددی

38500 تومان 45000

فروشسوهان کنجد لاله 200 گرم

19000 تومان 25000

فروشکسمه نان شیرمال 10 تایی

24000 تومان 30000

فروشآبلیمو بقاء 970 سی سی

32500 تومان 35800

فروشعدس فله کیلویی

48500 تومان 53000

فروشسمنو مهردلان

23000 تومان 25000

فروشنان خرمایی دیار 400 گرم

17000 تومان 20000

فروشلوبیا چیتی فله کیلویی

62000 تومان 68000

فروشنخود لطف نگین 900 گرم

56000 تومان 70000

فروشلوبیا قرمز لطف نگین 900 گرمی

52000 تومان 60000

فروشنان باگت لقمه ای 5 عددی

18000 تومان 20000