محصولات کاتالوگ
چای .قهوه.نسکافه
محصولات
فروشبسته هات چاکلت تیمز

78000 تومان 95000

فروشچای معطر فامیلا 450 گرم

108500 تومان 134990

فروشچای ساده شهرزاد قرمز 400 گرم

78000 تومان 109900

فروشچای فلزی جهان 450 گرم

112000 تومان 112000

فروشچای سیاه معطر محمود 500 گرم

138800 تومان 147590

فروشچای سیاه پاکتی جهان 500 گرم

121000 تومان 121000

فروشچای شهرزاد طلایی 400 گرم

85000 تومان 99900

فروشچای معطر سوفیا مقدار 450 گرم

122000 تومان 129900

فروشچای جایزه دار دبش

96000 تومان 124900

فروشچای محمود100گرمی معطر

28500 تومان 29750

فروشگلین چای ممتاز 500

110000 تومان 127000

فروشچای کیسه ای جهان 25 عددی

15500 تومان 16500

فروشچای کیسه ای گلستان 25 عددی

19800 تومان 24900