محصولات کاتالوگ
سس و رب
محصولات
فروشسس رنچ مهرام مقدار 430 گرم

20200 تومان 21200

فروشسس کچاب موشکی دلپذیر

18500 تومان 19900

فروشسس فشاری کچاب بیژن 550

20500 تومان 21900

فروشسس فلفل زرد تند (GALORI)

29500 تومان 33000

فروشسس مایونز 630 گرم مهرام

28500 تومان 30500

فروشسس کچاپ تند تبرک 300 گرم

12000 تومان 15000

فروشرب انار مهرام 265 گرم

35500 تومان 37000

فروشمهرام سس مایونز 450 گرمی

21000 تومان 22000