محصولات کاتالوگ
ادویه.زعفران.عصاره های غذایی
محصولات
فروشبکینگ پودر ونج 100گرم

15000 تومان 18000

فروشدارچین پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشآرد نخود پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشبسته نمک خوراکی آورین

2200 تومان 4000

فروشآرد نخودچی

5000 تومان 6000

فروشفلفل قرمز پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشبسته پودر آویشن

5000 تومان 6000

فروشادویه کاری پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشسماق

5000 تومان 6000

فروشفلفل قرمز

5000 تومان 6000

فروشجوش شیرین

5000 تومان 6000

فروشادویه کاری

5000 تومان 6000

فروشپودر ژلاتین

5000 تومان 6000

فروشنمک دریایی ارومیه ثمین

16500 تومان 20500

فروشسماق قرمز پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشسوپ قارچ الیت 68 گرم

7500 تومان 9000

فروشبکینگ پودر پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشترافل رشته ای رنگی

5000 تومان 6000

فروشپودر نارگیل

5000 تومان 6000

فروشبرگ نعناع 50 گرم

7000 تومان 10000

فروشآبلیمو بقاء 430 میل

20900 تومان 23900

فروشاسپند

5000 تومان 6000

فروشزرد چوبه پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشسوپ سبزیجات الیت 68 گرم

7500 تومان 9000

فروشتخم ریحان

5000 تومان 6000

فروشادویه چهار تخم

5000 تومان 6000

فروشفلفل سیاه

5000 تومان 6000

فروشجوهر لیمو

5000 تومان 6000

فروشزعفران 2 گرمی پاکتی بهرامن

95000 تومان 110000

فروشکنجد برشته نمکی قدیما

25500 تومان 27000

فروشزعفران 4 گرمی پاکتی بهرامن

175000 تومان 190000

فروشدارچین

5000 تومان 6000

فروشزنجبیل

5000 تومان 6000

فروشگل گاو زبان 50 گرمی

55000 تومان 65000

فروشنمک قزل تبریز

2000 تومان 3500

فروشزاج سفید

5000 تومان 6000

فروشبسته زرشک 250 گرمی

27500 تومان 32000

فروشزر عصاره گوشت گاو 6 عددی

6500 تومان 8100

فروشآسان آرد گندم 900 گرم

23500 تومان 24900

فروشخاک شیر

5000 تومان 6000

فروشپودر نشاسته پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشکنجد سیاه

5000 تومان 6000

فروشلیمو عمانی 250 گرمی

37000 تومان 40000

فروشگیاه یارپیز خشک 50 گرم

8000 تومان 10000

فروشجوهر لیمو پت نگین تبریز

15000 تومان 18000

فروشسوپ جو و قارچ الیت 68 گرم

8000 تومان 9000