محصولات کاتالوگ
خشکبار و خرما
محصولات
فروشبسته آجیل شور مخلوط 500 گرم

155000 تومان 180000

فروشبادام زمینی نمکی مزمز

5600 تومان 6000

فروشانجیر خشک 500 گرمی

93500 تومان 98000

فروشبسته آجیل شور مخلوط 500 گرم

155000 تومان 180000

فروشخرما شیرازی

28500 تومان 32000

فروشکشمش پلویی بسته 250 گرمی

15500 تومان 18000

فروشمغز بادام زمینی 200 گرم

25000 تومان 30000

فروشپسته 500 گرمی

160000 تومان 180000

فروشپسته خام 500 گرمی

160000 تومان 180000

فروشپسته خام 100 گرمی

38000 تومان 45000

فروشنخود کشمش 250 گرمی

23000 تومان 28000

فروشپسته خام 500 گرمی

184000 تومان 210000

فروشبادام زمینی نمکی مزمز

5500 تومان 6000