محصولات کاتالوگ
محصولات
فروشمربای هویچ چین چین

17500 تومان 22900

فروشمربای آلبالو موسوی 220 گرم

18900 تومان 20300

فروشعسل طبیعی آذرکندو 900 گرم

132000 تومان 149900

فروشحلوا شکری کنجدی عقاب

53000 تومان 53000

فروشمربای گل سرخ موسوی 220 گرم

16000 تومان 17100

فروشبقا مربای گل سرخ 850 گرم

42900 تومان 46900

فروشاکبریان پنیر لیقوان 800گ

160000 تومان 180000

فروشبقا مربای به 850گرم

46500 تومان 51800

فروشنی شیر موزی پیکولا

15000 تومان 15800

فروشخامه کاکائو 200 گرمی پگاه

14200 تومان 15000

فروشپنیر صباح 400 گرم

19500 تومان 20000

فروشپگاه کره 250 گرم

63000 تومان 65000

فروششیر قهوه میهن 200 سی سی

11500 تومان 12000

فروشمیهن شیر کم چرب 1 لیتری

29500 تومان 30000

فروشکره گیاهی مهگل 250 گرم

26400 تومان 26490

فروشمربا انجیر بقاء 850 گرمی

39800 تومان 43700

فروشخامه عسلی پگاه 100 گرم

6800 تومان 7000

فروششیر کاکائو میهن 200 سی سی

11500 تومان 12000

فروشعقاب حلوا شکری ساده 250

34000 تومان 34000

فروشکشک کامبیز 700 گرم

29800 تومان 32500

فروشبقا مربای شاه توت 760 گرم

46500 تومان 52100

فروششکلات صبحانه کوپا 220 گرم

31500 تومان 36900

فروشبقا مربای توت فرنگی 850 گرم

48000 تومان 52600

فروشسیمرغ حلوا لوکس 450 گرم

37200 تومان 42700

فروشچین چین مربای بالنگ 300

23500 تومان 28900

فروششیر کاکائو میهن 1 لیتر

33000 تومان 34000

فروشمیهن شیر موز کوچک 200 سی سی

11500 تومان 12000

فروشبقا مربا توت فرنگی 200گرم

14500 تومان 16200

فروشماست سون کاله 5 % 900گرم

33000 تومان 35900

فروششیر پاکتی پگاه 900 گرم

14000 تومان 15000

فروشپنیر سفید میهن 520 گرمی

35200 تومان 36000

فروشمربای شاه توت بقا200گرم

16200 تومان 17500

فروشعقاب ارده 600 گرم

90500 تومان 93000

فروشچین چین مربای توت فرنگی 300

20500 تومان 24900

فروشپنیر یو اف پگاه 450 گرم

19500 تومان 20000

فروشپنیر سفید رامک وزن 400 گرم

36500 تومان 38000

فروشپنیر پگاه 100 گرمی کوچک

5800 تومان 6000

فروشالفجر شیر عسل فلزی 430 گرم

49500 تومان 55000

فروششکلات صبحانه دو رنگ شکوناب

32200 تومان 35000

فروشکشک کامبیز 500 گرم

23500 تومان 25500

فروشماست سنتی کوهساران

44000 تومان 46000

فروشماست بادمجان کاله 750 گرم

25300 تومان 26000

فروشکاله ماست لاکتیویا 900 گرم

27200 تومان 29000

فروشکشک محلی 500 گرمی

11500 تومان 13000

فروشماست یونانی پگاه

27000 تومان 28000

فروشبقا مربای آلبالو 200گرم

16500 تومان 17900

فروشعقاب حلوا شکری پسته 250

40000 تومان 40000

فروشخامه پگاه 200 گرم

13500 تومان 15000

فروشکره 50 گرمی شکلی

7000 تومان 7000

فروشبقا مربای هویج 200گرم

13200 تومان 14400

فروشپگاه کره 100 گرم

25000 تومان 26000

فروشبقا مربای تمشک 850 گرم

42500 تومان 46200

فروشموسوی مربای به 220گرم

16500 تومان 17700

فروشصباح خامه 200 گرمی

13500 تومان 15000

فروشعسل آذر کندو 360گ

43500 تومان 49500

فروشمربای آلبالو چین چین 300

18500 تومان 22900

فروشمربای بالنگ موسوی 220 گرم

18900 تومان 20300

فروشعسل آذر کندو 380 گرم

52000 تومان 56900

فروشبقا مربای هویج 850 گرم

38000 تومان 42700

فروشمربای هویج موسوی 220 گرم

15500 تومان 16400

فروشبسته حلوای گردویی ارومیه

65000 تومان 75000

فروشبقا مربای آلبالو 760گرم

44000 تومان 54800

فروششیرطالبی میهن کوچک

11500 تومان 12000

فروششیر پرچرب میهن یک لیتری

29500 تومان 30000

فروشمربای انجیر موسوی 220 گرم

16900 تومان 18300

فروشمربا به بقاء 200 گرم

13000 تومان 14500

فروشخامه میهن 200میل

24000 تومان 25000

فروشمربا انجیر بقاء 200 گرمی

14000 تومان 15400

فروشکره 100 گرمی شکلی

13000 تومان 13000

فروشخامه کالبر 200 گرمی

12800 تومان 15000