محصولات کاتالوگ
محصولات
فروشسرکه قرمز کوچک

8000 تومان 10000

فروشعرق نعناع شفانوش 1 لیتری

18500 تومان 25000

فروشعرق شاهسپرم شفانوش

18500 تومان 25000

فروشاسپرایت فلزی

6800 تومان 8100

فروشآب معدنی 1.5 لیتری دسانی

4500 تومان 5250

فروششربت 2کیلویی آلبالو سن ایچ

75000 تومان 78000

فروشسن ایچ نکتار هلو 1 لیتری

26500 تومان 29000

فروشعرق زیره شفانوش 1 لیتری

15500 تومان 20000

فروشسرکه قرمز 3 لیتری لایق

20000 تومان 30000

فروشنوشابه پپسی دراک 1.5لیتری

9500 تومان 14500

فروشآبمیوه انگورقرمز سن ایچ

32500 تومان 36000

فروشنوشابه کوکاکولا فلزی

8500 تومان 10500

فروشنوشمک تارلی سو

1000 تومان 1500

فروششربت 2 کیلویی آناناس سن ایچ

84000 تومان 87000

فروشگلاب ربیع پلی اتیلن 1 لیتری

69500 تومان 71200

فروششربت 2 کیلویی پرتقال سن ایچ

75000 تومان 78000

فروشعرق کاسنی شفانوش

18500 تومان 25000

فروشآبمعدنی 500 سی سی دسانی

3000 تومان 4000

فروشدوغ 4 لیتری کوهساران

37500 تومان 40000

فروشانرژی زا شیشه ای زکی

18500 تومان 22000

فروشنوشابه کوکا کولا شیشه ای

6000 تومان 7300

فروشگلاب ربیع 430 گرم

31000 تومان 32500

فروشنکتارانبه سن ایچ 1 لیتری

38000 تومان 41500

فروشسرکه سفید بقاع 3 لیتری

25500 تومان 29500

فروشسرکه سفید لایق 3 لیتری

20500 تومان 30000

فروشدلستر هلو 1.5 لیتر

13500 تومان 14500

فروشنوشابه 1.5 لیتری میراندا

11000 تومان 14300

فروششفا نوش سرکه سیب

15500 تومان 20000

فروشگلاب ممتاز شفانوش 1 لیتر

42500 تومان 50000

فروشعرق بیدمشک شفانوش1لیتری

39500 تومان 45000

فروشنکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتری

31000 تومان 33200

فروششفانوش عرق شاهتره

15500 تومان 20000