تن ماهی کیوتون

رنگ

اندازه

-
+
مشخصات فنی

حجم: 180 گرم برند: کیوتون انرژی: 126/8 کیلو کالری قند: 0 گرم چربی: 9/2 گرم نمک: 0/7 گرم اسید های ترانس چرب:0/03 گرم دارای سیب سلامت پروانه ساخت: 49/14713

تن ماهی ماهی کیوتون

رتبه بندی ها ونظر ها
ارسال نظر