محصولات کاتالوگ
کنسرو ، کمپوت و غذاهای آماده
محصولات
فروشخورش قرمه سبزی کامچین 480 گرم

31500 تومان 32700 تومان

فروشسس ماکارونی دلپذیر400 گرمی

9500 تومان 11000 تومان

فروشسوپ جو و گوجه فرنگی مگی - 65 گرم

6000 تومان 7000 تومان

فروشسوپ قارچ الیت

6000 تومان 7000 تومان

فروشپیاز سرخ شده 100 گرم

10500 تومان 12000 تومان

فروشتن ماهی با فلفل پیک 180 گرم

21800 تومان 22900 تومان

فروشکنسرو خوراک بادمجان مشکوه

9500 تومان 10600 تومان

فروشلیمو عمانی نگین تبریز 150 گرم

14000 تومان 18000 تومان

فروشکمپوت آناناس حلقه 567 گرمی Doni

52000 تومان 60000 تومان

فروشکنسرو لوبیا چیتی مشکوه

9500 تومان 10500 تومان

فروشسوپ مرغ و ورمیشل الیت

6000 تومان 7000 تومان

فروشسوپ جو و قارچ الیت 4 نفره 65 گرم

6000 تومان 7000 تومان

فروشکنسرو سبزی سرخ شده کامچین 480 گرم

31500 تومان 35000 تومان

فروشپودر کتلت گیاهی آسان 4 نفره 110 گرم

8800 تومان 10500 تومان

فروشکمپوت آناناس لئونارد - 850 گرم

103000 تومان 115000 تومان

فروشکنسرو دلمه برگ مو کامچین 460 گرم

24500 تومان 25500 تومان

فروشترشی زیتون بی هسته دستیاری 800 گرم

52000 تومان 60000 تومان

فروشسوپ جو الیت

6000 تومان 7000 تومان

فروشکمپوت آناناس DONI وزن 454 گرم

46000 تومان 55000 تومان

فروشکنسرو قارچ مشکوة 400 گرم

11500 تومان 12700 تومان

فروشکمپوت آناناس DONI وزن 850 گرم

108000 تومان 120000 تومان

فروشسوپ مرغ الیت 4 نفره 61 گرم

6000 تومان 7000 تومان

فروشسمنو مهردلان

11500 تومان 12000 تومان

فروشزیتون شور معمولی بقاء 600 گرم

30900 تومان 33300 تومان

فروشکشک بادمجان کامچین 480 گرم

24500 تومان 25500 تومان

فروشخورش قیمه سیب زمینی کامچین 500 گرم

25800 تومان 27300 تومان

فروشپودر کتلت جعفری آسان 4 نفره 110 گرم

10200 تومان 13500 تومان

فروشترشی سیر بقاء 580 گرم

28000 تومان 31900 تومان

فروشتن ماهی اویلا 180 گرم

25500 تومان 29950 تومان

فروشخیار شور ویژه پیک 650 گرم

39500 تومان 44900 تومان

فروشکنسرو نخود سبز بیژن - 380 گرم

18000 تومان 19500 تومان

فروشترشی آلبالو بقاء 650 گرم

19200 تومان 25000 تومان

فروشترشی سیر سفید بقاء 580 گرم

32500 تومان 39100 تومان

فروشسبزان سبزی خشک قورمه سبزی 100 گرم

13800 تومان 17870 تومان

فروشخیارشور ویژه بقاء 580 گرم

31800 تومان 35900 تومان

فروشترشی زیتون هسته دار دستیاری 800 گرم

46000 تومان 52000 تومان

فروشکنسرو لوبیا قارچ مشکوه

12700 تومان 13900 تومان

فروشسوپ جو مگی - 75 گرم

6000 تومان 7000 تومان

فروشکنسرو ذرت دلو - 420 گرم

17500 تومان 22900 تومان

فروشتن ماهی کیوتون

13900 تومان 21000 تومان

فروشکنسرو کوفته کامچین 480 گرم

24500 تومان 25500 تومان

فروشکنسرو عدسی مشکوه 400 گرم

9400 تومان 10300 تومان

فروشتن ماهی شیلانه 180 گرم

30800 تومان 33000 تومان

فروشآرمیتا الویه فیله مرغ 250 گرم

14800 تومان 16000 تومان

فروشکمپوت انجیر خرسند 350 گرم

13500 تومان 16000 تومان

فروشزیتون مغزدار هالوپینو 500 گرم حامد

42200 تومان 46500 تومان

فروشکنسرو نخود آبگوشتی مشکوة 400 گرم

8200 تومان 9300 تومان

فروشزیتون مغزدار سیر ۵۰۰ گرمی حامد

42200 تومان 46500 تومان

فروشحلیم کامچین 480 گرم

21800 تومان 22900 تومان

فروشکمپوت سیب شایان مقدار 350 گرم

9800 تومان 13000 تومان

فروشسوپ ورمیشل مگی - 60 گرم

6000 تومان 7000 تومان

فروشتن ماهی مکنزی در روغن گیاهی

23000 تومان 29900 تومان

فروشکمپوت آلبالو سحر 650 گرم

20500 تومان 22500 تومان

فروشکنسرو آبگوشت کامچین 480 گرمی

25800 تومان 27300 تومان

فروشکمپوت زردآلو سحر 660گرمی

20500 تومان 23500 تومان

فروشترشی مخلوط بقاء580 گرم

16500 تومان 19500 تومان

فروشکمپوت سیب سحر 400 گرم

7500 تومان 8100 تومان