محصولات کاتالوگ
ماکارونی ،رشته، آرد و خمیر ها
محصولات
فروشخمیر پیتزای نیمه آماده مارسا

11500 تومان 17000 تومان

فروشآرد برنج آسان 300 گرم

12500 تومان 16400 تومان

فروشزر ماکارون فرمی آلفابت 500 گرم

6700 تومان 7360 تومان

فروشپاستا با طعم پیتزا سبزان - 180 گرم

11500 تومان 12460 تومان

فروشنودالیت سبزیجات

4800 تومان 6000 تومان

فروشماکارونی مانا پیچی

6700 تومان 7360 تومان

فروشرشته سوپ ورمیشل مانا 500 گرمی

6700 تومان 7360 تومان

فروشلازانیا مانا مقدار 500 گرم

22500 تومان 23000 تومان

فروشرشته آشی سنتی آدلی 1 کیلویی

12500 تومان 14000 تومان

فروشاسپاگتی 1.2 مک 700 گرم

7600 تومان 8600 تومان

فروشرشته پلویی سنتی آدلی 1 کیلویی

12500 تومان 14000 تومان

فروشلازانیا مانا مقدار 300 گرم

13800 تومان 14500 تومان

فروشماکارونی پروانه کوچک مانا 500 گرمی

8500 تومان 8990 تومان

فروشاسپاگتی مانا 700 گرم قطر 1.4

7500 تومان 8600 تومان

فروشرشته آشی سنتی سید خانم 900 گرمی

10900 تومان 14000 تومان

فروشماکارونی سیم تلفنی مانا 500 گرم

6700 تومان 7360 تومان

فروشماکارونی بریده مانا 500 گرمی

6700 تومان 7360 تومان

فروشآرد ذرت ترخینه مقدار 300 گرم

12900 تومان 13950 تومان

فروشنودالیت گوشت

4800 تومان 6000 تومان

فروشسویا فله کیلویی

31000 تومان 35000 تومان

فروشرشته پلوئی یاران گناباد 400 گرم

9300 تومان 9800 تومان

فروشرشته آش یاران گناباد 400 گرم

9300 تومان 9800 تومان

فروشآرد سوخاری هاتی کارا مقدار 300 گرم

12000 تومان 13500 تومان