محصولات کاتالوگ
پروتئین سرا
محصولات
فروشهمبرگر 30% گوشت آذر محصول 1 کیلو

30500 تومان 34500 تومان

فروشقارچ سفید بسته بندی

10500 تومان 12000 تومان

فروشپنیر موزارلا ورقه ای دالیا 180 گرم

18500 تومان 20400 تومان

فروشتخم بلدرچین هریس 12 عدد

8000 تومان 10000 تومان

فروشهمبرگر ممتاز 70% - 5 عددی آذر محصول

51500 تومان 55000 تومان

فروشپنیر پیتزا پروسس ویلا نیم کیلویی

31500 تومان 42900 تومان

فروشپنیر پیتزا پروسس پرچرب ویلا 180 گرم

11800 تومان 16900 تومان

فروشکباب 70% گوشت قرمز 6 عدد آذر محصول

53900 تومان 56500 تومان

فروشپنیر پیتزا پروسس روپاس 2 کیلویی

64800 تومان 93000 تومان

فروشهمبرگر 500 گرم 5 عدد آذر محصول

24000 تومان 25500 تومان

فروشتخم مرغ هر شانه 30 عددی

30000 تومان 36000 تومان

فروشکباب لقمه 500 گرم 5 عدد آذر محصول

24000 تومان 25500 تومان

فروشکتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم

36300 تومان 37800 تومان

فروشمیگو سوخاری کاله پمینا 14 عددی 300 گرم

45500 تومان 49500 تومان