محصولات کاتالوگ
پروتئین سرا
محصولات
فروشکتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم

36300 تومان 37800 تومان

فروشکباب 70% گوشت قرمز 6 عدد آذر محصول

41500 تومان 43500 تومان

فروشقارچ سفید بسته بندی

10500 تومان 12000 تومان

فروشتخم مرغ هر شانه 30 عددی

34000 تومان 41000 تومان

فروشهمبرگر ممتاز 70% - 5 عددی آذر محصول

51500 تومان 55000 تومان

فروشپنیر موزارلا ورقه ای دالیا 180 گرم

18500 تومان 20400 تومان

فروشپنیر پیتزا پروسس روپاس 2 کیلویی

64800 تومان 93000 تومان

فروشهمبرگر 30% گوشت آذر محصول 1 کیلو

30500 تومان 34500 تومان

فروشپنیر پیتزا پروسس ویلا نیم کیلویی

31500 تومان 42900 تومان

فروشتخم بلدرچین هریس 12 عدد

9800 تومان 11000 تومان

فروشهمبرگر 500 گرم 5 عدد آذر محصول

16500 تومان 18000 تومان

فروشمیگو سوخاری کاله پمینا 14 عددی 300 گرم

45500 تومان 49500 تومان

فروشکباب لقمه 500 گرم 5 عدد آذر محصول

16500 تومان 18000 تومان

فروشپنیر پیتزا پروسس پرچرب ویلا 180 گرم

11800 تومان 16900 تومان