محصولات کاتالوگ
خشکبار و آجیل
محصولات
فروشانجیر خشک 500 گرمی

71000 تومان 78000 تومان

فروشپسته خام 100 گرمی

22500 تومان 25000 تومان

فروشبادام زمینی لیمویی وی نات

4700 تومان 5000 تومان

فروشخرما مضافتی 2 ردیفه بسته ای

29000 تومان 32000 تومان

فروشتخمه آفتابگردان وی نات با طعم رنچ

8500 تومان 9400 تومان

فروشتخمه آفتابگردان وی نات با طعم رنچ

8500 تومان 9400 تومان

فروشتخمه آفتابگردان وی نات نمکی

8500 تومان 9400 تومان

فروشمغزتخمۀآفتابگردان مزمز

4500 تومان 5000 تومان

فروشتاپو خرما خاصویی

29000 تومان 31000 تومان

فروشتخمه آفتابگردان اعلا کیلویی

37000 تومان 43000 تومان

فروشمانی مینی آلبالو خشک40گرم

3700 تومان 4000 تومان

فروشبادام زمینی نمکی مزمز

4500 تومان 5000 تومان

فروشپسته بو داده کم نمک مانی وزن 45 گرم

16800 تومان 18000 تومان

فروشمویز 200 گرمی

29500 تومان 34000 تومان

فروش خرما خشک زاهدی فله مقدار 500 گرم

18500 تومان 22000 تومان

فروشکشمش پلویی بسته 250 گرمی

10800 تومان 13000 تومان

فروشکشمش سبز 200 گرمی

14000 تومان 16000 تومان

فروشخرما شیرازی

35000 تومان 40000 تومان

فروشبادام زمینی غلاف دار 250 گرم

14500 تومان 18000 تومان

فروشتخمه آفتابگردان اعلاء 500 گرم

18500 تومان 21500 تومان

فروشمانی مغز بادام شور 30گ

13500 تومان 14000 تومان

فروشخرما مضافتی 3 ردیفه بسته ای

26500 تومان 30000 تومان

فروشمغز بادام زمینی 200 گرم

17000 تومان 20000 تومان

فروشپسته 500 گرمی

110000 تومان 130000 تومان

فروشمانی بادام زمینی کم نمک30گ

4600 تومان 5000 تومان

فروشبادام هندی مانی وزن 30 گرم

16900 تومان 18000 تومان

فروشنخود کشمش 250 گرمی

18000 تومان 22000 تومان

فروشسنجد متوسط 200 گرمی

8800 تومان 10000 تومان