محصولات کاتالوگ
محصولات
فروشنادی مینی کوکی گردویی 100 گرم

4500 تومان 5000 تومان

فروشبیسکویت گندم ساقه طلایی مینو

5600 تومان 6000 تومان

فروشمزه چیپس چیلی مزمز 65 گرم

4200 تومان 5000 تومان

فروشپاستیل مارشمالو پیچی شیبا 100 گرم

11200 تومان 12000 تومان

فروشپفک نمکی توپوق آناتا

3800 تومان 5000 تومان

فروشپاستیل اسنک شیبا 90گرم

8000 تومان 9000 تومان

فروشلواشک خانواده نازلی 55 گرم

2700 تومان 3000 تومان

فروشتوفیس مغزدار نارگیلی کیلویی

36000 تومان 38000 تومان

فروش پودر ژله موز فرمند مقدار 100 گرم

8500 تومان 10000 تومان

فروشتافی ترش شونیز کیلویی

30000 تومان 35000 تومان

فروشخلال سیب زمینی مزمز 175 گرم

10500 تومان 12000 تومان

فروشپودر ژله تمشک شیبابا مقدار 100 گرم

9200 تومان 12900 تومان

فروشقرص نعناع دکتر نامی

8800 تومان 10000 تومان

فروشبیسکویت سلامت با طعم پرتقال - 500 گرم

18500 تومان 19900 تومان

فروشنظری کیک تدی

3300 تومان 3500 تومان

فروشنادی شوکو رول کاکائو 275گرم

22800 تومان 25000 تومان

فروشنظری کیم کيک لايه ای شيری 60گ

3700 تومان 4000 تومان

فروششوکو کیک دوقلو آلبینا

1800 تومان 2000 تومان

فروششیرین عسل اکسترا ویفر پرتقال

2700 تومان 3000 تومان

فروشپودر ژله آلوورا فرمند 100 گرم

8500 تومان 10000 تومان

فروششکلات شیری پله ای چیچک

2700 تومان 3000 تومان

فروشسلامت ویفر پرتقال

6500 تومان 7000 تومان

فروشسلامت شیرینی شوکو چیپس

10200 تومان 11000 تومان

فروشچیپس چی توز سرکه نمکی

4200 تومان 5000 تومان

فروشپودر ژله شیبابا با طعم انبه 100 گرم

9200 تومان 12900 تومان

فروشآدامس موزی

3200 تومان 4000 تومان

فروشسلامت شیرنی خرمایی بدون شکر 240

8800 تومان 9500 تومان

فروششیرین عسل پاپل چیپس شکلاتی

2300 تومان 2500 تومان

فروششکلات عروسکی زو شیرین عسل

2300 تومان 2500 تومان

فروشکروسان کاکائویی پچ پچ مقدار 45 گرم

3900 تومان 4500 تومان

فروشکرانچی فلفلی 100 گرم

5500 تومان 6000 تومان

فروشتاپیس کروتون با طعم کچاپ 50 گرم

2600 تومان 3000 تومان

فروشبیسکویت مادر جعبه ای 350 گرم

14000 تومان 15000 تومان

فروششکلات نانی شیرین عسل 40گرم

1800 تومان 2000 تومان

فروششکلات تبلت سفید آیسودا

17500 تومان 22900 تومان

فروشپفک چی توز موتوری کوچک 60 گرم

3500 تومان 4000 تومان

فروشجنگلی آلبالوچه

4500 تومان 5000 تومان

فروشسوهان کنجد لاله 200 گرم

13000 تومان 15000 تومان

فروشپودر کاستر تیارا tiara گرم 300

39000 تومان 45000 تومان

فروشمزمز چیپس ماست ریحان

4200 تومان 5000 تومان

فروشکرانچی پنیری چی توز

5500 تومان 6000 تومان

فروششوکو ویفر نادی با روکش فندوق

3200 تومان 3500 تومان

فروشمزه چیپس مزمز نمکی

4200 تومان 5000 تومان

فروشدراژه شکلاتی ورقه ای تانیان

2300 تومان 3000 تومان

فروششونیز طلایی کاکائو مغزدار 3 عددی

7000 تومان 8000 تومان

فروشهای بای جعبه ای شیرین عسل

9000 تومان 10000 تومان

فروشپاستیل مارشمالا

5000 تومان 6000 تومان

فروشلینا اسنک لوله ای 85 گرم

4800 تومان 6000 تومان

فروشپودر ژله آناناس فرمند مقدار 100 گرم

8500 تومان 10000 تومان

فروشاونان ویفر نارگیلی شکلاتی چیچک

2300 تومان 2500 تومان

فروشپفک نمکی مینو 120 گرم

5200 تومان 6000 تومان

فروش آدامس نعناع تند ویویدنت 12 عددی

17000 تومان 19000 تومان

فروشلینا بوشار پنیری

2500 تومان 3000 تومان

فروشنظری کیک N&Z

3700 تومان 4000 تومان

فروشآناتا ویفر آویتا شکلات تلخ

5500 تومان 6000 تومان

فروشآناتا ویفر آویتا توت فرنگی

5500 تومان 6000 تومان

فروشآدرین کاکائو با مغز کرم کیلویی

88000 تومان 10500 تومان

فروشپودر کیک توت فرنگی درنا - 400 گرم

14800 تومان 17000 تومان

فروشآیدین کرم کاکائو تیوپی

4500 تومان 5000 تومان

فروشجنگلی آلوشتک مخلوط میوه 95 گرم

4500 تومان 5000 تومان

فروشپاستیل شیبا خرسی 90گ

8000 تومان 9000 تومان

فروشبیسکویت های بای شیرین عسل 95 گرم

2800 تومان 3000 تومان

فروششکلات مشکی تلخ 78% شونیز 100 گرم

17000 تومان 18000 تومان

فروششیرین نوین چارلی کیک مخلوط

4700 تومان 5000 تومان

فروشویتانا بیسکویت پانیکو فندقی

4500 تومان 5000 تومان

فروششونیز سورال ژله فرم دار 1 کیلویی

46000 تومان 50000 تومان

فروشآدرین ویفر پاکتی اورنو موزی

2700 تومان 3000 تومان

فروششیرین عسل ویفر موزی اکسترا

2700 تومان 3000 تومان

فروشبیسکویت پتی جو جمانه

4500 تومان 5000 تومان

فروشنانی شکلات 100 عددی

45800 تومان 50000 تومان

فروشآدرین اورنو بیسکویت با طعم نسکافه

3500 تومان 4000 تومان

فروشکیک با مغز کرم کاکائو طغرا

2300 تومان 3000 تومان

فروشپودر شکلات نسکوییک نستل 450 گرم

33500 تومان 35000 تومان

فروشپودر ژلاتین فرمند مقدار 40 گرم

18000 تومان 20000 تومان

فروشبیسکویت مادر کوچک ویتانا 70 گرم

2800 تومان 3000 تومان

فروششیرین عسل بیسکویت ترد krax

1300 تومان 1500 تومان

فروشچیپس چی توز فلفلی

4200 تومان 5000 تومان

فروشبیسکویت ممتاز مادر 350 گرم بسته 4+1

10800 تومان 12000 تومان

فروششکلات واقعی ملیکا آیدین

37000 تومان 40000 تومان

فروشژله ورقی تانیان

2500 تومان 3000 تومان

فروشبیسکویت ماسالا جوین - 500 گرم

19000 تومان 21000 تومان

فروشکیک بنفی براونی درنا - 45 گرم

1800 تومان 2000 تومان

فروشویتانا بیسکویت پانیکو کاراملی

4500 تومان 5000 تومان

فروشاسنک پنیری چاکلز 100 گرم خانواده

4500 تومان 6000 تومان

فروششیرین عسل بیسکویت باغ وحش

1800 تومان 2000 تومان

فروششکلات تلخ 85% شونیز 100 گ

22800 تومان 25000 تومان

فروشآدرین ویفر اورنو با کرم کاکائو

1800 تومان 2000 تومان

فروشسوهان گز اصفهان کیلویی

35000 تومان 42000 تومان

فروشکرانچی تند و آتشین چی توز 75 گرم

5500 تومان 6000 تومان

فروششونیز آبنبات شیری کیلویی

33000 تومان 38000 تومان

فروششیرین عسل چوب شور

900 تومان 1000 تومان

فروشویفر کاترین شیرین نوین

1800 تومان 2000 تومان

فروشبیسکویت پتی بور آدرین 200 گرم

4500 تومان 5000 تومان

فروشچیپس مزمز ماست و موسیر

4200 تومان 5000 تومان

فروشچیپس چی توز کچاپ

4200 تومان 5000 تومان

فروشآدامس نعنا بایودنت (سیاه)

13800 تومان 15000 تومان

فروشکلوچه موزی درنا - 60 گرم

1800 تومان 2000 تومان

فروشپودر ژله هلو شیبابا 100 گرم

9200 تومان 12900 تومان

فروشبیوگلز پنیر ناچو 90 گرم

9200 تومان 10000 تومان

فروشهای بای کیک شیرین عسل 60 گرمی

1800 تومان 2000 تومان

فروشپودر کاکائو فرمند 50 گرم

10200 تومان 11000 تومان

فروشتمرهندی قوماش

8500 تومان 11000 تومان

فروششیرین عسل پاپل نارگیلی

1800 تومان 2000 تومان

فروشدرنا گلدن کیک کشمشی 70گرم

2700 تومان 3000 تومان

فروشویفر با طعم موز سلامت 160 گرم

8800 تومان 9500 تومان

فروشپودر کیک کاکائویی درنا 400 گرم

15800 تومان 18000 تومان

فروشویفر موزی لاویتا آناتا 45 گرم

1500 تومان 2000 تومان

فروش پودر ژله طالبی فرمند مقدار 100 گرم

7500 تومان 10000 تومان

فروشآدامس بایودنت 7 تایی اوکالیپتوس

5500 تومان 6000 تومان

فروشچی توز چیپس تند آتشین

4200 تومان 5000 تومان

فروشتافی مغزدار توفیس شونیز کیلویی

36000 تومان 38000 تومان

فروشپودر ژله کیوی فرمند مقدار 100 گرم

8500 تومان 10000 تومان

فروشقافلانکوه سوپر دراژه الوان

11200 تومان 12500 تومان

فروشطغرا کیک صبحانه 130 گرم

4500 تومان 5000 تومان

فروشآدامس نعناع ویویدنت

18500 تومان 22000 تومان

فروشنادی شوکو رول فندق 275گرم

22800 تومان 25000 تومان

فروشپاستیل شیبا سافت جلی بلوبری

12000 تومان 13000 تومان

فروشدرنا شکلات دکتر پنگوئن

4500 تومان 5000 تومان

فروشپودر ژله شیبابا با طعم انار 100 گرم

9200 تومان 12900 تومان

فروشپودر کیک وانیل درنا 400 گرم

14800 تومان 17000 تومان

فروشپودر کیک شیر - موز درنا 400 گرم

14800 تومان 17000 تومان

فروشپودر کیک پرتقالی درنا 400 گرم

14800 تومان 17000 تومان

فروشکلوچه ممتاز طغرا

1500 تومان 2000 تومان

فروشچیپس چی توز لیمویی

4200 تومان 5000 تومان

فروشآیدین پاستیل سطلی جلیتو

13500 تومان 15000 تومان

فروشویفر فندقی پاکتی اورنو آدرین

2700 تومان 3000 تومان

فروشبیسکویت جعبه جمانه

16200 تومان 18000 تومان

فروشبیسکویت لیوانی جمانه

9200 تومان 10000 تومان

فروشکلوچه سوغاتی گردویی نادی 12 تایی

25000 تومان 30000 تومان

فروشلینا اسنک سوپر توپی 60 گرم

3500 تومان 4000 تومان

فروشچیپس خلال مزمز 85 گرم

5400 تومان 6000 تومان

فروشکیک های بای

1800 تومان 2000 تومان

فروشپاستیل شیبا کوسه90گرم

8000 تومان 9000 تومان

فروشتافی توفیس مغزدار کره ای کیلویی

36000 تومان 38000 تومان

فروشبیسکویت قهرمان جمانه

37000 تومان 40000 تومان

فروشآناتا آبنبات ولیمه 50 گرم

1700 تومان 2000 تومان

فروشچیپس چی توز نمکی 65 گرم

4200 تومان 5000 تومان

فروشبیسکویت رنگارنگ مینو جعبه 32 عددی

24000 تومان 26000 تومان

فروشچیپس چی توز پیاز جعفری

4200 تومان 5000 تومان

فروشپودر کیک براونی درنا 400 گرم

15800 تومان 18000 تومان

فروشپاستیل شیبا قلب90گرم

8000 تومان 9000 تومان

فروشبیسکویت سلامت مقدار 890 گرم

27000 تومان 30000 تومان

فروشراحت الحلقوم خرمی 600 گرم

18000 تومان 22000 تومان

فروشقافلانکوه سوپر شوکو دراژه

11200 تومان 12500 تومان

فروشبیسکویت دایجستیو شکلاتی آناتا

7300 تومان 8000 تومان

فروشدرنا شکلات جرقه ای تیوپی 30 گرم

5500 تومان 6000 تومان

فروشبیسکویت ساقه طلایی مینو جعبه ای

8800 تومان 10000 تومان

فروشکروسان کاکائو پچ پچ بسته 6 عددی

16800 تومان 17500 تومان

فروشاونان ویفر فندقی شکلاتی چیچک

2300 تومان 2500 تومان

فروشتاپیس کروتون سیر و کره 50 گرم

2600 تومان 3000 تومان

فروشدرنا کیک گلدن کاکائویی

2700 تومان 3000 تومان

فروشآناتا چمک سرای 12عدد

18200 تومان 20000 تومان

فروشچیچک شوکوپای دوقلو فندقی 45 گرم

1800 تومان 2000 تومان

فروشآدامس بایودنت 7 تایی دارچین

5500 تومان 6000 تومان

فروشویفر تندیس شیرین نوین

4700 تومان 5000 تومان

فروششیرین نوین دسر کیک روشه

4700 تومان 5000 تومان

فروشلینا اسنک فنری 80 گرم

5000 تومان 6000 تومان

فروشچیپس چی توز با پنیر فرانسوی 50 گرم

4200 تومان 5000 تومان

فروشقافلانکوه دراژه سنگی کریستالی

11200 تومان 12500 تومان

فروشچی توز اسنک طلایی 55 گرم

3500 تومان 4000 تومان

فروشایچلی پیراشکی

3900 تومان 4500 تومان

فروشپاستیل ببتو دابل جوی

15800 تومان 18000 تومان

فروششکلات تبلت شیری آیسودا

18500 تومان 23000 تومان

فروشقافلانکوه کادوییی جاسمین

38000 تومان 40000 تومان

فروشبیسکویت ممتاز مادر 140 گرم

6500 تومان 7000 تومان

فروششیرین نوین کیک براونی دو قلو

4700 تومان 5000 تومان

فروشچیچک ویفر فور یو

2700 تومان 3000 تومان