محصولات کاتالوگ
محصولات
فروشعرق کاکوتی شفانوش

7500 تومان 12000 تومان

فروشنکتار با طعم انبه تای سیز 200 میل

2500 تومان 4000 تومان

فروشگلاب شفابخش

7500 تومان 9000 تومان

فروشعرق شاهسپرم شفانوش

10000 تومان 15000 تومان

فروشفرشی دی نوشیدنی با طعم انگور قرمز

5500 تومان 6000 تومان

فروشنوشابه کوکاکولا دراک 1.5 لیتری

9000 تومان 10900 تومان

فروشتای سیز نوشیدنی پرتقال _ هلو 1 لیتری

11000 تومان 15000 تومان

فروشتکدانه نکتار انبه کوچک

4500 تومان 6000 تومان

فروشتای سیز نوشیدنی هلو _ شلیل 1 لیتری

11000 تومان 15000 تومان

فروششربت 2کیلویی آلبالو سن ایچ

53000 تومان 60000 تومان

فروشتکدانه نکتار پرتقال کوچک

4500 تومان 5500 تومان

فروشتای سیز نوشیدنی چند میوه 1 لیتری

11000 تومان 15000 تومان

فروششربت زعفران مصطفوی وزن 650 گرم

41500 تومان 48500 تومان

فروشگلاب ممتاز شفانوش 1 لیتر

22000 تومان 25000 تومان

فروشعرق کاسنی شفانوش

10000 تومان 15000 تومان

فروشسرکه قرمز 3 لیتری لایق

15000 تومان 20000 تومان

فروشسرکه سیب ربیع مقدار 450 میلی لیتر

8500 تومان 9300 تومان

فروشعرق زیره شفانوش 1 لیتری

7500 تومان 10000 تومان

فروشآبمیوه انگورقرمز سن ایچ

33900 تومان 35000 تومان

فروشنوشابه پت مشکی کوکا کولا 300 میلی

3200 تومان 4000 تومان

فروششفانوش عرق شاهتره

7500 تومان 12000 تومان

فروشنوشابه فانتا لیمویی 1.5 لیتر

9000 تومان 10900 تومان

فروشنکتار آناناس سن ایچ 200 م

4900 تومان 6000 تومان

فروششربت پرتقال سن ایچ 780 گرمی

27800 تومان 30000 تومان

فروششربت سن ایچ آلبالو 780گرم بطری

23500 تومان 25000 تومان

فروشتای سیز نوشیدنی آناناس _ هلو 1 لیتری

11000 تومان 15000 تومان

فروشآب آلوئه ورا آلوابت 1/5 لیتری

20000 تومان 22500 تومان

فروشگلاب ربیع پلی اتیلن 1 لیتری

23500 تومان 26000 تومان

فروشنکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیتری

21500 تومان 24000 تومان

فروشکوهساران دوغ گازدار 1.5 لیتری

10500 تومان 12000 تومان

فروشسوتچی لر دوغ گازدار 1.35 لیتری

9000 تومان 11000 تومان

فروشنوشابه فانتا پرتقالی 1.5لیتری

9000 تومان 10900 تومان

فروشسن ایچ شربت آلبالو 3 کیلویی

52000 تومان 60000 تومان

فروشنکتار انبه تکدانه 1 لیتری

28500 تومان 32000 تومان

فروششربت 2 کیلویی پرتقال سن ایچ

53000 تومان 60000 تومان

فروشاسکای گازدار هلو 1 لیتری

7500 تومان 11000 تومان

فروشدوغ کیسه ای کوهساران (نعنا)

3900 تومان 4500 تومان

فروشرانی هلو تکه دار 240 میلی لیتر

6400 تومان 7000 تومان

فروشنوشابه کانادا کولا پرتقالی کوچک

3200 تومان 4000 تومان

فروشدوغ خوشگوار با طعم نعنا 1/5 لیتریی

8500 تومان 12000 تومان

فروشنکتار با طعم هلو تای سیز 200 میل

2500 تومان 4000 تومان

فروشاسکای گازدار سیب 1 لیتر

7500 تومان 11000 تومان

فروشنکتار سن ایچ پت آلبالو750میلی

18500 تومان 21000 تومان

فروشنکتار انار سن ایچ 1 لیتری

27500 تومان 30000 تومان

فروشسرکه قرمز کوچک

4500 تومان 6000 تومان

فروشنکتار با طعم آناناس تای سیز 200 میل

2500 تومان 4000 تومان

فروشسرکه قرمز وردا مقدار 3500 گرم

39500 تومان 45900 تومان

فروشسرکه سفید وردا مقدار 3500 گرم

39500 تومان 45900 تومان

فروشنوشابه کوکاکولا دراک 2.25 لیتری

13000 تومان 15500 تومان

فروشبالتیکا آبجو 500 میلی لیتر

32000 تومان 36000 تومان

فروشاسکای گازدار گلابی 1 لیتری

7500 تومان 11000 تومان

فروشدوغ 8 گیاه عالیس بدون گاز 1.5 لیتری

11800 تومان 12500 تومان

فروشآب معدنی آکوافینا 500 سی سی

2000 تومان 3000 تومان

فروشدوغ بدون گاز نایلونی پگاه 2.5 لیتری

11500 تومان 12000 تومان

فروشنکتار سن ایچ پت پرتقال750میلی

18500 تومان 21000 تومان

فروشنکتار پرتقال سن ایچ 200 م

4900 تومان 6000 تومان

فروشنوشابه گازدار مشکی کانادا 1.5 لیتری

9000 تومان 10900 تومان

فروشاسکای انگور 1 لیتری

7500 تومان 11000 تومان

فروشنکتارهلو تکدانه 1 لیتری

21500 تومان 24000 تومان

فروشنکتار هلو کوچک سن ایچ

5100 تومان 6000 تومان

فروشنکتار پرتقال تکدانه 1 لیتری

21500 تومان 24000 تومان

فروششفا نوش سرکه سیب

10000 تومان 15000 تومان

فروشدوغ با طعم نعناع کوهساران 1.5 لیتری

10500 تومان 12000 تومان

فروشدلستر بهنوش با طعم هلو 1 لیتر

9000 تومان 10400 تومان

فروشگلاب ربیع 430 گرم

15500 تومان 16800 تومان

فروشدوغ کیسه ای کوهساران (موسیر)

3900 تومان 4500 تومان

فروشسرکه بالزامیک وردا مقدار 0.25 لیتر

43000 تومان 44900 تومان

فروشویتامین C لئونارد

7900 تومان 10000 تومان

فروشنکتار سیب تکدانه 1 لیتری

20500 تومان 22000 تومان

فروشنوشابه سپرایت لیمویی 1.5 لیتر

9000 تومان 10900 تومان

فروشنکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتری

25500 تومان 28000 تومان

فروشآبمعدنی آکوافینا 1.5 لیتری

2800 تومان 4500 تومان

فروششربت آناناس سن ایچ 780 گرمی

27800 تومان 30000 تومان

فروشنوشابه انرژی زا BLACK BRUIN میلی 500

16500 تومان 19000 تومان

فروشنکتارپرتقال سن ایچ 1 لیتری

25500 تومان 28000 تومان

فروشنوشابه کانادا دراک 2.25لیتری

13000 تومان 15500 تومان

فروشرانی پرتقالی تکه دار 240 میلی لیتر

6400 تومان 7000 تومان

فروشعرق نعناع شفانوش 1 لیتری

10000 تومان 15000 تومان

فروشعرق گل گاو زبان شفانوش 1 لیتری

7500 تومان 10000 تومان

فروشعرق بیدمشک شفانوش1لیتری

14000 تومان 16000 تومان

فروششفانوش عرق شیرین بیان

7500 تومان 12000 تومان

فروشدوغ گازدار طبیعی کاله 1.5 لیتری

11500 تومان 12000 تومان

فروشفرشی دی نوشیدنی با طعم بلوهاوایی

5500 تومان 6000 تومان

فروشسرکه سفید لایق 3 لیتری

15000 تومان 20000 تومان

فروشتکدانه هلو 200 میلی

4000 تومان 4500 تومان

فروشتکدانه آناناس کوچک

5500 تومان 6000 تومان

فروشتکدانه آب آناناس 1 لیتری

28500 تومان 32000 تومان

فروشانرژی زا کاگنت

7000 تومان 8000 تومان

فروشنوشابه گازدار شیشه کوکاکولا 250 م

3900 تومان 4500 تومان