بلاگ

Generic placeholder image
Media heading

مطب شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه از ساعت ۱۶ تلفن: ۰۴۱۳۶۵۹۸۲۲۶ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهریار، جنب بهزیستی، ساختمان پزشکان رشدیه

Generic placeholder image
Media heading

یمارستان اسدآبادی شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۲۸۰۱۷۷۷ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خيابان بهار جنب هنرستان کشاورزی

Generic placeholder image
Media heading

مطب شنبه تا چهارشنبه عصر تلفن: ۰۴۱۳۵۵۶۷۰۰۱ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه باغشمال، اول خیابان ۱۷ شهریور جدید، ساختمان آپادانا، طبقه چهارم

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان طالقانی شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۴۴۲۴۴۲۱ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، میدان راه آهن

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان طالقانی شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۴۴۲۴۴۲۱ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، میدان راه آهن

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان طالقانیرزرو شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۴۴۲۴۴۲۱ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، میدان راه آهن

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان سینا شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۵۴۹۸۴۱۰ آدرس: آذربایجان شرقی،‌ تبریز، خیابان آزادی، بین چهار راه مارالان و حافظ

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان کودکان شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۵۲۶۲۲۵۵ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ششگلان

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان کودکان شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۵۲۶۲۲۵۵ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ششگلان

Generic placeholder image
Media heading

مطب شنبه تا پنج شنبه از ساعت ۱۴ الی ۲۰ تلفن: ۰۴۱۳۳۲۵۳۱۹۶ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بالاتر از سه راهی عطار نیشابوری، آزمایشگاه دکتر واحدی، طبقه سوم