بلاگ

Generic placeholder image
Media heading

1 - بیمارستان الزهرا شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۵۵۳۹۱۶۰ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ارتش جنوبی، چهارراه باغشمال 2 - مطب چهارشنبه ها بعد از ظهر تلفن: ۰۴۱۳۵۵۴۲۵۲۵ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان باغشمال، ساختمان میلاد، طبقه سوم

Generic placeholder image
Media heading

1 - بیمارستان الزهرا شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۵۵۳۹۱۶۰ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ارتش جنوبی، چهارراه باغشمال 2 - مطب شنبه، دوشنبه، چهارشنبه بعد از ظهر تلفن: ۰۴۱۳۵۵۷۵۰۶۹ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان باغشمال، کلینیک نازایی میلاد، طبقه چهارم

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان طالقانی شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۴۴۲۴۴۲۱ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، میدان راه آهن

Generic placeholder image
Media heading

مطب شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، بعد از ظهر تلفن: ۰۴۱۳۵۵۵۸۹۸۵ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ۱۷شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه دوم

Generic placeholder image
Media heading

1 - بیمارستان سینا شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۵۴۹۸۴۱۰ آدرس: آذربایجان شرقی،‌ تبریز، خیابان آزادی، بین چهار راه مارالان و حافظ 2 - مطب شنبه، یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه بعد از ظهر تلفن: ۰۴۱۳۵۵۵۴۰۳۴ آدرس: تبریز، خیابان ارتش جنوبی، چهارراه باغشمال، روبروی بیمارستان الزهرا، ساختمان آفتاب، طبقه چه

Generic placeholder image
Media heading

1 - درمانگاه تامین اجتماعی شهید مختاری شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۲۶۶۲۷۲۰ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، انتهای خیابان شمس تبریزی، نرسیده به بلوار منجم، روبروی بانک رفاه کارگران 2 - بیمارستان تامین اجتماعی ۲۹ بهمن شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۳۳۸۹۲۹۹ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ۲۹ بهمن

Generic placeholder image
Media heading

1 - بیمارستان الزهرا شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۵۵۳۹۱۶۰ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان ارتش جنوبی، چهارراه باغشمال 2 - مطب شنبه، یکشنبه، سه شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ تلفن: ۰۴۱۳۳۲۵۱۶۴۶ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه پنجم 3 - بیمارستان تامی

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان تامین اجتماعی ۲۹ بهمن شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۳۳۸۹۲۹۹ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ۲۹ بهمن

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان تامین اجتماعی ۲۹ بهمن شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۳۳۸۹۲۹۹ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ۲۹ بهمن

Generic placeholder image
Media heading

بیمارستان تامین اجتماعی ۲۹ بهمن شبانه روزی تلفن: ۰۴۱۳۳۳۸۹۲۹۹ آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار ۲۹ بهمن